Кафедра фізики
Національного аерокосмічного

університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Всі науки поділяються на фізику та колекціонування марок.

Ернест Резерфорд

Теоретична підготовка
Навчання проводиться у формі лекцій, практичних занять, лабораторних робіт і консультацій.
Лекційні демонстрації
Кафедра має великий парк лекційних демонстрацій (більше 150) з усіх розділів курсу фізики.
Лабораторні роботи та практичні заняття
Лабораторні заняття проводяться в шести навчальних лабораторіях. Оснащення лабораторій (більше 200 установок) дозволяє кожному студенту виконувати лабораторні роботи індивідуально. На практичних заняттях студенти використовують одержані знання з фізики для розв’язання задач.
Індивідуальна робота зі студентами
Співробітники кафедри проводять заняття зі студентами денної та заочної форми навчання, а також на факультеті міжнародних комунікацій та підготовки іноземних громадян з іноземцями - слухачами підготовчого відділення, зі слухачами підготовчих курсів ФМШ ХАІ.

Навчальний процес

 • Кафедра фізики забезпечує навчальний процес з дисципліни фізика для всіх спеціальностей бакалаврату «Авіація та космонавтика», а також для всіх спеціальностей факультету систем управління літальних апаратів, факультету радіоелектроніки, комп'ютерних систем та інфокомунікацій, факультету програмної інженерії та бізнесу.
Наукова робота
Основні напрямки досліджень кафедри:

• Застосування біполярного плазмового розряду над поверхнею рідини для очистки води від хімічних забруднень.

• Дослідження та моделювання нерівноважних процесів в самоорганізованих та неоднорідних системах різної природи.

Розроблення методів синтезу багатокомпонентних покриттів на основі високоентропійних сплавів шляхом розпорошення окремих компонентів.

• Конструкційне матеріалознавство напівпровідникових та діелектричних матеріалів.

• Пошук нових високоефективних катодних матеріалів та вивчення їх термоемісійних властивостей.

Очистка води плазмовим розрядом
На кафедрі ведуться науково-дослідні роботи по застосування біполярного плазмового розряду над поверхнею рідини для очистки води від бактеріальних та хімічних забруднень як в повітрі, так і в атмосфері кисню.
Вплив плазмової обробки на еритроцити
Доведено, що плазмова обробка призводить до руйнування стінок клітин.
Параметричне моделювання
Розроблено конвергентний підхід до 3D-моделювання реальних процесів різної природи в універсальному просторі динамічних подій. Проведено моделювання релаксаційних процесів, що спотворені локально-зосередженими збуреннями, а також моделювання природних процесів фрактального характеру. Виконано моделювання циклів сонячної активності.
Конструкційне матеріалознавство

Морфологія поверхні багатокомпонентних плівок на основі карбіду вольфраму. Макросокопічні неоднорідності злитку ZnSe (Ф = 40 мм) у поляризованому світлі.

Викладачі
Абсолютно всі викладачі кафедри мають наукові ступені та вчені звання. Кожен має багаторічний досвід викладання фізики.
 • Таран Анатолій Олексійович
  д.т.н., професор,
  завідувач кафедри
 • Чугай Олег Миколайович
  д.т.н., професор
 • Кислицин Олександр Петрович
  д.т.н., професор
 • Подшивалова Оксана Володимирівна
  к.ф.-м.н., професор
 • Луньов Ігор Валентинович
  к.т.н., доцент
 • Охрімовський Андрій Михайлович
  к.ф.-м.н., доцент
 • Клименко Ігор Андрійович
  к.т.н., доцент
 • Олійник Сергій Володимирович
  к.т.н., доцент
 • Полубояров Олексій Олексанрович
  к.т.н., старший викладач
Навчально-допоміжний персонал
 • Рубльова Олена Вікторівна
  завідувач лабораторіями
 • Василевська Ліна Володимирівна
  інженер 1-ї категорії
 • Головко Євген Володимирович
  інженер 2-ї категорії
 • Луценко Роман Юрійович
  технік 1-ї категорії
Про кафедру

Кафедру фізики було створено в 1930 році одночасно з організацією Харківської авіаційного інституту. Різними поколіннями співробітників кафедри створено декілька напрямків наукових досліджень (дослідження фотоіндукованих нерівноважних процесів у високоомних напівпровідниках, пошук нових високоефективних катодних матеріалів на основі боридів рідкоземельних елементів та оксидів барію, тощо), які продовжуються і сьогодні. Навчальна база кафедри включає комплекс лабораторій, де студенти виконують лабораторні роботи з усіх розділів фізики.


Головним завданням, яке ставлять перед собою викладачі кафедри при проведенні занять, є формування у студентів уявлень про єдину фізичну картину оточуючого нас світу, яка відображається в найбільш загальних законах фізики, закономірності побудови матерії і її руху. Ці знання повинні допомогти студентам сформувати єдиний науковий підхід до аналізу різних фізичних явищ і процесів, що відбуваються в навколишньому світі і закладених в принципи дії технічних пристроїв, приладів і машин.

Навчально-методичне забезпечення
На кафедрі фізики розроблено і надруковано повний навчально-методичний комплекс дисципліни фізика. Колектив кафедри постійно працює над покращенням навчально-методичного забезпечення і регулярно оновлює методичні посібники.
Дле теоретичної підготовки
Переглянути
Для лабораторних занять
Переглянути
Для практичних занять
Переглянути
Новини

З 30 липня по 4 серпня 2023 р. професор Подшивалова О.В. прийняла участь у International Conference on Crystal Growth and Epitaxy-ICCGE-20. Оксана Володимирівна зробила стендову доповідь "Analytical solutions of the kinetic equation for rounded spirals in effectively isotropic systems".

02 вересня 2021 р. доцентом Вороновичем Д.О. було зроблено доповідь (онлайн) на третьому Центрально-Європейському симпозіумі з термофізики (3rd Central European Symposium on Thermophysics (CEST), Kazimierz Dolny, Poland) «Heat-Shielding Coating for Spacecraft Based on the Directionally Crystallized LaB6NbB2 Eutectic Alloy», co-authors: Anatoliy Taran, Daniil Voronovych, Mykola Nechiporuk, Volodymyr Filipov, Oksana Podshyvalova.

29 травня 2021 р. на урочистих зборах трудового колективу, присвячених дню ХАІ, доценту кафедри фізики Кислицину О.П. було вручено диплом доктора технічних наук. Колектив кафедри щиро вітає Олександра Петровича та бажає йому натхнення в роботі та подальших творчих успіхів.

Контакти
+3 8057 788-43-48
kaf505@khai.edu
вул. Чкалова 17, радіокорпус ХАІ
Харків

8.00–17.00
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website